Luyện tập

As the obstacle course race that anyone can start and everyone can finish, Dasher cross the finish line at a variety of paces. Participants walk, run, or take a run/walk combination throughout the entire course.

 

 

 

Thích thú với việc nâng cao giới hạn bản thân về cả tinh thần và thể chất! Hãy rèn luyện và thử xem bản thân của bạn sẽ như thế nào khi phải lội dưới bùn, ngâm mình với nước đá lạnh và thậm chí là phải nhảy qua ngọn lửa. Cuộc đua không đơn giản chỉ có những bức tường cao 3 mét hoặc bò ngang qua bùn dưới các dây kẽm gai, mà điều quan trọng là còn nâng cao sức mạnh của đông đội. Chúng tôi hy vọng qua cuộc đua này, bạn sẽ nhận thức và rèn luyện được sức khỏe của bản thân trong tương lai.